52 2023, June

Jeroen Giltaij – Duinlandschap met de Brouwers Beek bij Haarlem door Jan de Braij

 Charles Dumas – Addenda to Mattheus Terwesten’s Odyssey series

Joyce Zelen – Houtblokken voor centsprenten in de collectie van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap

Rudi Ekkart – Johann Peter Berghaus en de vroege portretlithografie in Nederland

 Erik Hinterding – Cornelis Soetens, uitgever en steendrukker in Den Haag (1832-1840)


For subscriptions and/or back issues, please click here

51 2022, December

Lieke van Deinsen & Marleen Ram – Spaar ze allemaal!
De verzameling schrijversportretten in Teylers Museum


For subscriptions and/or back issues, please click here

streepje

50  2022, May

 Bij het vijftigste nummer

 Robert-Jan te Rijdt – Over tekenlessen aan particulieren, vooral met betrekking tot Amsterdam

 Marjolein Leesberg – ‘A large Collection of Excellent, Artistic, Interesting Art on Paper’ – The legacy of Jan Harmensz. Muller and the print collection of Cornelis Dircksz. Cool and Cornelis Cornelisz. Cool

 Gajus Scheltema – Een schrift met achttiende-eeuwse tekenlessen – ’Sulx geefft zeer veel tot de verdiepingh’

 Jan de KlerkJan van der Heijden in Naarden – De tekeningen uit het British Museum en het Stadsarchief Amsterdam herenigd

 Robert-Jan te Rijdt – In memoriam Jaap Bolten 1934-2021

 

For subscriptions and/or back issues, please click here

49   2021, December

 Carolyn Mensing – Reconsidering Barend Klotz’s contribution among a group of topographical drawings in the Rijksmuseum

 Michelle Hara Wittmann – A Renaissance Lute and its Case Adorned with Prints

 Peter van der Coelen and Marjolein Leesberg – The De Jode Dynasty: additions to the work of Gerard de Jode, Pieter de Jode I, and Pieter de Jode II

 Charles Dumas – ’Vertaaltekeningen’ en ander werk door Gerrit Dadelbeek


For subscriptions and/or back issues, please click here

48  2021, April

 Annemarie Stefes – A new Backer drawing in Bremen

 Charles Dumas – Enkele opmerkingen over achttiende-eeuwse ’vertaaltekeningen’, met een uitstapje naar Jan Matthias Cok


For subscriptions and/or back issues, please click here