streepje

52 2023, June

Jeroen Giltaij – Duinlandschap met de Brouwers Beek bij Haarlem door Jan de Braij

 Charles Dumas – Addenda to Mattheus Terwesten’s Odyssey series

Joyce Zelen – Houtblokken voor centsprenten in de collectie van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap

Rudi Ekkart – Johann Peter Berghaus en de vroege portretlithografie in Nederland

 Erik Hinterding – Cornelis Soetens, uitgever en steendrukker in Den Haag (1832-1840)

 

For subscriptions and/or back issues, please click here

streepje