15 July 2010 | Den Haag

In memoriam J.J.C.A. van Tatenhove (1940-2010)

De redactie van Delineavit et Sculpsit heeft met verslagenheid kennis genomen van het bericht van Janno van Tatenhove’s overlijden op 27 april 2010; wij wisten dat hij ziek was, maar hadden niet het vermoeden dat zijn einde zo nabij zou zijn.

Vanwege zijn broze gezondheid waren Janno’s werkzaamheden als redactielid in de laatste paar jaren al enigszins verminderd, maar zijn afwezigheid zal niettemin als een groot gemis worden gevoeld. Dankzij zijn kwaliteiten heeft Janno veel betekend voor Delineavit et Sculpsit. De redactie had veel respect voor zijn compromisloze kritische instelling, zowel ten opzichte van zijn eigen bijdragen als die van de andere auteurs. Ons respect gold evenzeer zijn kennerschap, dat steeds hand in hand ging met een strikte vakdiscipline en het feilloze gevoel voor zuiver taalgebruik dat voor iedere wetenschappelijke tekst essentieel is.

Voor de vakkundige reputatie van het Leidse prentenkabinet en voor het universitaire onderwijs dat daarin gegeven werd heeft hij veel betekend; vooral in zijn projectgroepen was hij een zeer veeleisend maar inspirerend leraar. Menige student Kunstgeschiedenis heeft geprofiteerd van Janno’s kwaliteiten en heeft zijn weg gevonden als medewerker of onderzoeker aan een van de museale prenten- en tekeningenverzamelingen of andere werkkring met tekeningen.

Zijn onderzoek naar en artikelen over onder meer Jacob de Wit, Philip Tideman en Gerard de Lairesse getuigen van zijn groot vakmanschap.

Op het persoonlijk vlak werd Janno door zijn collega’s gewaardeerd vanwege de combinatie van zijn reeds genoemde kritische instelling en zijn ironische, onderkoelde humor, een combinatie die aan zijn aanwezigheid altijd een spannend kantje verleende.

Erkentelijk voor wat hij voor ons tijdschrift gedaan heeft, blijft de redactie aan Janno denken als een zeer waardevol collega.

De redactie

Zie ook onze speciale pagina met het uitgebreide In memoriam door Jef Schaeps